okram.eu
okram.eu
okram.eu

Munakivide paigaldus

Nagu kõigile hästi teada, pole loodusest võimalik leida kahte täiesti ühesugust munakivi. See on ka põhjuseks, miks munakividest tee või väljaku rajamine on nii aeganõudev ning seetõttu ka kallis. Iga munakivi paika panemisele eelneb sobiva suuruse ja kujuga kivi valik. Kuna ka munakivide müüjad on pidanud selle kivi leidmise nimel palju vaeva nägema, siis kujunebki munakividest tee või platsi hind näiteks betoonist sillutiskividest rajatuga oluliselt kallimaks.

Samas on meie keskaegsetes linnades küllalt niisuguseid teelõike, platse ja väljakuid, kus munakividest sillutise rajamine on ainumõeldav. Kujutage näiteks ette Tallinna Pikast jalast ülesminekut, kui lisaks kõnniteele oleks betoonsillutisega kaetud ka tänav ise. Niisiis on vajadus munakividest sillutiste järele täiesti olemas ning OKRAM on meelsasti nõus selle töö enda kanda võtma.

2012 © Kõik õigused kaitstud